Loading...
Uncategorized

Sözel Mantık Soruları ve Cevapları

Kpssde de çıkmış olan Sözel Mantık Soruları ve Cevapları

1.– 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

 

Bir markette A, B, C, D ve E markalı sütler aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılan beş rafa yerleştirilmiştir. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 

ü         Her rafta yalnızca bir markaya ait sütler bulunmaktadır.

ü        C markalı sütler 2. raftadır.

ü         B markalı sütler, D markalı sütlerin bulunduğu   rafın bir üst rafındadır.

ü         A markalı sütler, E markalı sütlerin bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birindedir.

(2010-DGS)

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) B markalı sütler, 3. raftadır. B) D markalı sütler, 4. raftadır. C) E markalı sütler, 1. raftadır.

D) A markalı sütler, D markalı sütlerin bulunduğu rafın bir alt rafındadır.

E) B markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın bir alt rafındadır.

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) A markalı sütler, 4. raftadır. B) B markalı sütler, 5. raftadır. C) D markalı sütler, 3. raftadır.

D) B markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birindedir.

E) D markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın altında yer alan raflardan birindedir.

 

I. A markalı sütler II. B markalı sütler    III. D markalı sütler

Yukarıdakilerden hangilerinin 3. rafta bulunma olasılığı vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II         D) I ve III           E) II ve III

 

Soruda yer alan  verilerden hareketle 2 farklı tablo oluşturabiliriz.

 

I

Raf         Süt

    5     A
    4     B
    3     D
    2     C
    1     E

 

C markalı sütlerin 2 numaralı rafta olduğu zaten verilmiştir. B markalı sütler, D markalı sütlerin hemen üzerindeki rafta yer alacağı için 3 numaralı rafta  B, 4 numaralı rafta D markalı sütler var diyebiliriz. Bu durumda  A markalı sütler 5. rafta E markalı sütler ise 1.rafta yer alır. Çünkü verilen bilgilerde A markalı sütlerin E markalı sütlerin üzerindeki raflardan birinde yer aldığı belirtilmiştir.

 

II

Raf         Süt

    5     B
    4     D
    3     A
    2     C
    1     E

 

İkinci olasılığımız ise D markalı sütlerin 4’te, B markalı sütlerin ise 5 numaralı rafta yer alması durumudur. Bu durumda E’nin yeri değişmeyecek ama A  3.rafta  yer alacaktır. Şimdi soruların çözümlerine geçelim.

 

Yaptığımız iki tabloya göre , A seçeneği olamaz.

B seçeneği 2. tabloya uygundur.C seçeneği her iki tablo için de kesinlikle doğrudur. D ikinci E ise birinci tablo için doğru olabilir. Bu verilerden hareketle doğru yanıt C’dir.

 

Tablolarımızdan hareketle A markalı sütler 4. rafta kesinlikle bulunamaz. B markalı sütler 2. tabloya göre 5. numaralı rafta bulunabilir.D markalı sütler de birinci tabloya göre 3. rafta yer alabilir.D seçeneği ikinci tabloya, E seçeneği birinci tabloya göre mümkündür. Doğru yanıt A’dır.

 

İki tablo da incelendiğinde A ya da D 3. rafta yer alabilir. Doğru yanıt D’dir.

 

– 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

Ali, Burcu, Ceyda, Deniz, Erdem ve Fatih’in odaları aynı koridorda yan yanadır. Odalar soldan sağa doğru1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırılmıştır. Bu kişilerin odalarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

 

        Ceyda’nın odası 4 numaralı odadır.  Deniz ve Erdem’in odaları yan yanadır.

        Ali ve Fatih’in odaları yan yanadır.  Burcu ve Fatih’in odaları yan yana değildir.

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Burcu’nun odası 1 numaralı odadır. B) Deniz’in odası 6 numaralı odadır.

C) Erdem’in odası 1 numaralı odadır. D) Burcu ve Ali’nin odaları yan yanadır.

E) Fatih ve Deniz’in odaları yan yanadır.

 

Burcu’nun odasının 3 numaralı oda olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Ali’nin odası 1 numaralı odadır. B) Deniz’in odası 1 numaralı odadır. C) Erdem’in odası 1 numaralı odadır.

D) Fatih’in odası 5 numaralı odadır. E) Fatih’in odası 6 numaralı odadır.

 

6.I. Burcu   II. Deniz   III. Fatih

Erdem’in odasının 3 numaralı oda olduğu durumda yukarıdaki kişilerden hangilerinin oda numarası kesinlikle bilinmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II     D) II ve III          E) I, II ve III

 

Erdem’in odasının 5 numaralı oda olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Ceyda ve Deniz’in odaları arasında bir kişinin odası vardır. B) Ali’nin odası 3 numaralı odadır.

C) Burcu’nun odası 1 numaralı odadır. D) Burcu ve Ali’nin odaları yan yanadır.

E) Fatih ve Ceyda’nın odaları yan yanadır.

 

4.-7. sorular    Verilen bilgiler doğrultusunda iki farklı tablo oluşturabiliriz.

    1     2     3     4     5     6
I Burcu Deniz

(Erdem)

Erdem

(Deniz)

Ceyda Ali

(Fatih)

Fatih

(Ali)

Deniz

(Erdem)

Erdem

(Deniz)

Burcu Ceyda Fatih

(Ali)

Ali

(Fatih)

    1     2     3     4     5     6
Burcu Ali Fatih Ceyda Deniz

(Erdem)

Erdem

(Deniz)

Fatih Ali Burcu Ceyda Erdem

(Deniz)

Deniz

(Erdem)

 

Ceyda’nın 4 numaralı odada olduğu verilmiştir. Bundan hareketle Ali ve Fatih; 5,6 ya da 1,2,3 numaralı odalardan ikisinde kalacaktır.  Ali ve Fatih 5 ile 6’da kalırsa Deniz ve Erdem yan yana 1,2 ya da 2,3 numaralı odalarda kalacaktır. Bu durumda Burcu araya giremeyeceği için 2 numarada kalamaz.O zaman Burcu 1 ya da 3 numaralı odalardan birinde kalacaktır.

 

Diğer olasılığa göre ise Burcu 1 ya da 3 numaralı odalardan birinde kalacaktır. Çünkü burcu ve Fatih yan yana kalamaz. O zaman Ali’nin odası her durumda 2 numaralı oda olur. Bu veriler yukarıdaki tablolara işlendiğinde sorular kolaylıkla cevaplanır.

 

Tablolardan hareketle Burcu-1, Deniz-6, Erdem-1 numaralı odada olabilir.Burcu ve Ali’nin odaları

yan yana olabilir. Fatih ve Deniz yan yana kalamaz. Çünkü Fatih, Ceyda’nın sağında da solunda da yer alsa yanında Ali olmak zorundadır. Yanıt E’dir.

 

Burcu’nun odası 3 numaralı oda olursa tabloda da yer aldığı üzere Burcu,Ali ve Fatih’in olduğu tarafta kalacağından Ali’nin 2 numaralı odada kaldığı kesindir. Yani Ali 1 numaralı odada yer alamaz. Tablolarda Deniz’in 1, Erdem’in 1, Fatih’in 5 ve 6 numaralı odada olabileceği görülmektedir. Doğru yanıt A’dır

Erdem 3 numaralı odadaysa 1’de Burcu’nun 2’ de Deniz’in kalacağı kesindir. Doğru yanıt C’ dir.

Erdem 5 numaradaysa Ceyda ve Deniz’in ortasında olmak zorundadır. Erdem’i 5, Deniz’i 6 numaralı odada varsayarsak Ali daima 2 numarada olmak zorundadır. Yani B’de yer alan Ali’nin 3 numaralı odada olama olasılığı yoktur. Tablolara göre Erdem 5 numaradayken Burcu 1 numarada olabilir ve Ali ile yan yana kalabilir. Fatih ve Ceyda’da yan yana kalabileceği için doğru yanıt B’dir.

– 11. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Arda, Buket, Ceren, Derya, Ege, Fırat ve Gamze bir binanın zemin katında bulunan bir asansöre binmişlerdir. Binada zemin katın üstünde 1’den 5’e kadar numaralandırılmış beş kat bulunmaktadır. Asansör yukarı doğru çıkmaya başlamıştır. Bu kişilerin indikleri katlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

 

        Her katta en az 1, en fazla 2 kişi asansörden inmiştir.   3. katta yalnız Ceren asansörden inmiştir.

Arda, Ege’den bir önceki katta asansörden inmiştir.Derya, Fırat’tan bir sonraki katta   asansörden inmiştir. Gamze ve Derya, farklı katlarda asansörden inmiştir.Buket ve Fırat, aynı katta asansörden inmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Ege, 2. katta asansörden inmiştir. B) Arda, 4. katta asansörden inmiştir. C) Buket, 2. katta asansörden inmiştir.

D) Gamze, 1. katta asansörden inmiştir. E) Derya, 5. katta asansörden inmiştir.

 

Derya’nın 2. katta asansörden indiği durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Gamze, 4. katta asansörden inmiştir. B) Buket, 5. katta asansörden inmiştir.

C) Ege, 4. katta asansörden inmiştir. D) 5. katta asansörden 2 kişi inmiştir. E) 1. katta asansörden 2 kişi inmiştir.

 

Ege ve Gamze’nin asansörden birlikte indikleri durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Arda, asansörden tek başına inmiştir. B) Ege ve Gamze, 5. katta asansörden inmiştir.

C) Fırat, Arda’dan sonraki bir katta asansörden inmiştir.

D) Derya, 2. katta asansörden inmiştir. E) Buket, 4. katta asansörden inmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi 1. katta asansörden inmiş olamaz?

A) Arda B) Buket         C) Gamze  D) Derya           E) Fırat

 

Tablolarımız şöyle şekillenir:

KATLAR İNENLER
      5 Ege
      4 Arda
      3 Ceren
      2 Derya
      1 Fırat ve Buket
KATLAR İNENLER
      5 Derya
      4 Fırat ve Buket
      3 Ceren
      2 Ege
      1 Arda

Verilen bilgiler doğrultusunda Fırat ve Buket 1. katta,Derya 2. katta inmiştir. Arda 4, Ege 5. katta inmiştir ya da Arda 1, Ege2; Fırat ve Buket 4.katta Derya ise 5.katta inmiştir.

 

Tabloya göre Derya 2. katta  indiyse Gamze 4 ya da 5’te inmiştir çünkü Fırat ve Buket 1. katta indiği için ve aynı katta inme sınırı 2 kişi olduğu için  Gamze’nin 1’de inmesi olanaksızdır.  Gamze 2’de de inemez çünkü orada birlikte inmemesi gereken Derya inmiştir. Gamze 3’te inmiş de olamaz çünkü bu katta yalnızca Ceren inmiştir. Geriye 4. ve 5. katlar kalıyor. 2. tabloda ise Gamze belirttiğimiz gerekçelerle yalnızca 1. ve 2. katlarda inmiş olabilir.

Tablolar incelendiğinde Buket’in 2.katta inme olasılığı yoktur.

 

Derya 2 katta indiyse Gamze 4 ya da 5. katta inmiş olabilir. Bu nedenle A’ da verilen bilgiye kesin doğru diyemeyiz. Buket 1. katta Fırat’la inmiştir. B kesin yanlıştır. Ege 5. Katta indiği için C’de yanlıştır. 5. katta asansörden iki kişinin indiği kesin değildir bu nedenle D’yi de eleriz. 1. katta asansörden Buket ve Fırat inmiştir ve kesindir. Doğru yanıt E’dir

 

Ege ve Gamze asansörden birlikte inmişse 1. tabloya göre 5,ikinci tabloya göre 2. katta inmiştir. Bu verilerle Arda’nın yalnız inmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle yanıt A’dır.

 

Tablolara göre 1. katta Fırat, Buket ve Arda inebilir. Gamze’nin ve Ege’nin de 1’de inmesi mümkündür.Derya ‘nın 1’de inme olasılığı yoktur.Yanıt D’dir.

 

– 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLER GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

Ayça, Burcu, Ceren, Deniz, Ebru, Faruk, Gizem ve Hasan aynı sınıftadırlar. Tek kişilik sıralardan oluşan

sınıfın sıra düzeni aşağıdaki gibidir:

4 ……..   ……… 8

3 ……..   ……… 7

2 ……..   ……… 6

1 ……..   ……… 5

ÖN

Sınıftaki oturma düzeni hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

 

         Gizem, öndeki iki sıradan birinde oturmaktadır.

         Burcu, 6 numaralı sırada oturmaktadır.

         Ayça, Deniz’in; Ebru da Ceren’in hemen arkasındaki sırada oturmaktadır.

         Hasan, Deniz’in yanındaki sırada oturmaktadır.

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Faruk, Ayça’nın yanındaki sırada oturmaktadır. B) Hasan, Burcu’nun hemen arkasındaki sırada oturmaktadır.

C) Faruk, Gizem’in hemen arkasındaki sırada oturmaktadır. D) Ayça, Burcu’nun yanındaki sırada oturmaktadır.

E) Ebru, Deniz’in hemen önündeki sırada oturmaktadır.

 

Aşağıdakilerin hangisinde Hasan’ın oturma olasılığı olan sıra numaraları birlikte verilmiştir?

A) 1 – 3 B) 3 – 5 C) 3 – 7                     D) 5 – 7            E) 7 – 8

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Ayça, 4 numaralı sırada oturmaktadır. B) Gizem, 5 numaralı sırada oturmaktadır.

C) Ebru, Hasan’ın hemen önündeki sırada oturmaktadır. D) Deniz, 1 numaralı sırada oturmaktadır.

E) Ceren, Gizem’in yanındaki sırada oturmaktadır.

 

Aşağıdaki sıraların hangilerine kimlerin oturduğu kesin olarak bilinmektedir?

A) 1 – 2 – 3 – 4 B) 1 – 2 – 5 – 6 C) 3 – 4 – 5 – 6     D) 3 – 4 – 7 – 8     E) 5 – 6 – 7 – 8

 

4 Ayça Faruk 8
3 Deniz Hasan 7
2 Ebru Burcu 6
1 Ceren Gizem 5
4 Faruk Ayça 8
3 Hasan Deniz 7
2 Ebru Burcu 6
1 Ceren Gizem 5

 

*Koyu yazılan isimlerin yerleri kesin değildir. Kendi aralarında (karşılıklı) değişebilir.1,2,5 ve 6 numaralı sıralar kesindir.

Her iki tabloda Ayça ve Faruk yan yanadır. Yanıt A’dır.

Hasan tablolara göre 3. ve 7. sırada oturabilir. Yanıt C’dir.

1 numaralı sırada Ceren oturmaktadır. Bu nedenle yanıt D’dir.

 

1,2,5 ve 6 numaralı sıralarda kimin oturduğu kesindir. Bunlar Ebru,Ceren,Burcu ve Gizem’dir.Yanıt B’dir.

– 18. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLEREGÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ali, Barış, Cem, Demet, Ezgi ve Fatih adında altı arkadaştan üçü, motoru ve küreği olan bir tekneyle nehrin karşı kıyısına geçmiştir. Daha sonra, karşı kıyıya geçenlerden biri tekneyi geri getirmiştir. Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

 

        Karşı kıyıya geçişte ve geri dönüşte motor ya da kürekten biri kullanılmıştır. Geçişte kullanılanın geri dönüşte de kullanılma zorunluluğu yoktur.

        Yalnız Ali ve Demet motor kullanabilmektedir.

        Yalnız Barış ve Fatih kürek çekebilmektedir.

        Ali ile Ezgi tekneye birlikte binmek istemektedir.

        Barış ile Cem tekneye birlikte binmek istememektedir.

        Tekneyi götüren ve geri getiren farklı kişilerdir.

 

Karşı kıyıya geçiş motor kullanılarak yapıldıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Teknede Ali, Barış ve Ezgi vardır. B) Tekne karşı kıyıdan motor kullanılarak geri getirilmiştir.

C) Tekneyi karşı kıyıya Demet götürmüş, Barış geri getirmiştir.

D) Tekneyi karşı kıyıya Ali götürmüş, Demet geri getirmiştir. E) Teknede Ali, Cem ve Ezgi vardır.

 

Karşı kıyıya geçişte tekneden inenler Demet ve Cem ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Teknedeki üçüncü kişi Barış’tır. B) Geri dönüşte kürek kullanılmıştır. C) Geçişte motor kullanılmıştır.

D) Teknedeki üçüncü kişi Fatih’tir. E) Geçişte tekneyi Demet kullanmıştır.

 

Tekne kürekle geri getirildiyse karşı kıyıya geçişte teknede yer alanlar aşağıdakilerin hangisi olabilir?

A) Ali, Demet, Ezgi B) Ali, Cem, Ezgi C) Barış, Cem, Demet   D) Barış, Demet, Fatih   E) Cem, Ezgi, Fatih

 

16.-18. sorular

Ali-Demet : Motor kullanıyor

Barış- Fatih : Kürek çekiyor

Ali-Ezgi: Beraber

Barış-Cem: Ayrı

Geçiş motorla yapıldığında teknede Ali,Cem ve Ezgi beraber olamaz. Bu üçlüden sadece Ali motor kullanabilmektedir. Bilgilere göre geriye dönüşü aynı kişi yapamaz . Yani teknede motor kullanmayı bilen 2 kişi mutlaka olmalıdır. Yanıt E’dir.

 

Kıyıya geçtikten sonra tekneden inenler Demet ve Cem ise teknedeki 3. kişi Barış olamaz çünkü Barış ve Cem tekneye birlikte binmemektedir. Yanıt A’dır.

 

A ve B seçenekleri elenir çünkü Barış ve Fatih kürek çekmektedir ve tekne kürekle getirilmiştir,

bu nedenle teknede Barış ya da Fatih bulunmalıdır. Barış ve Cem aynı teknede olamayacağı için C seçeneği de elenir. E seçeneğinde tekneyi geri getirebilecek sadece Fatih vardır. Geri dönüşte tekneyi kullanacak kimse olmadığı için bu şıkta elenir. Yanıt D’dir.

– 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

Ayşe, Burak, Ceyda, Derya, Evren, Fırat ve Gamze paralarını K, L, M, N, P bankalarına yatırmışlardır.

Kimlerin hangi bankalara para yatırdığıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

 

        Herkes parasını sadece bir bankaya yatırmıştır.

        K ve M bankalarına ikişer kişi, diğer bankalara birer kişi para yatırmıştır.

        Ceyda parasını L bankasına, Fırat ise N bankasına yatırmıştır.

        Derya ve Evren paralarını aynı bankaya yatırmışlardır.

        Ayşe ve Burak paralarını farklı bankalara yatırmışlardır.

 

Derya parasını K bankasına yatırdıysa Gamze parasını hangi bankaya yatırmıştır?

A) K B) L C) M         D) N         E) P

 

I. K bankası II. M bankası     III. P bankası

Burak’ın parasını yatırmış olabileceği bankalar  yukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II         D) I ve III          E) I, II ve III

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Ayşe parasını K bankasına yatırmıştır. B) Burak ve Fırat paralarını farklı bankalara yatırmışlardır.

C) Evren parasını K bankasına yatırmıştır. D) Derya parasını M bankasına yatırmıştır.

E) Ayşe ve Gamze paralarını aynı bankaya yatırmışlardır.

 

Verileri tabloya dökelim

  Ayşe

<

Burak

>

Ceyda Derya

=

Evren

=

Fırat Gamze
K(2)              
L      L        
M(2)              
N            N  
P              

 

        K ve M bankalarına ikişer,diğer bankalara bir kişi

        Derya ve Evren aynı bankaya (=)

        Ayşe ve Burak farklı bankalara ( < > )

        Ceyda L, Fırat N bankasına

 

Derya parasını K bankasına yatırırsa geriye M ve P bankaları kalır. M bankasına 2, P bankasına 1 kişi para yatırmıştır. Ayşe ve Burak’ın farklı bankalarda parası olduğu için biri M bankasına diğeri de P bankasına para yatırmıştır. ( Hangisi M hangisi P bilemeyiz). Bu bilgilere göre M bankasında 1 kişinin daha parası vardır, o da Gamze’dir. Yanıt C’dir.

Tabloya göre Burak parasını K,M ve P bankalarına yatırabilir. Yanıt E‘ dir.

Fırat parasını N bankasına yatırmıştır ve ondan başka bu bankaya para yatıran yoktur. Bu nedenle Burak ve Fırat’ın paraları kesinlikle farklı bankalardadır. Yanıt B’dir.

– 25. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ayça, Burak, Ceren, Duru, Emrah ve Fatih’in oynadığı zar atma oyununun kuralları şöyledir:

        Herkes birer kez zar attıktan sonra, yalnız bir kez atılan sayıyı atan kişi ya da kişiler o turda oyundan ayrılacaktır.

        Aynı sayıyı atan kişiler, beraberlik bozulana kadar zar atmaya devam edecektir.

        Oyun sonunda, her turda en yüksek sayıyı atan kişiden başlanarak oyuncular sıralanacaktır.Örneğin:

  1.oyuncu 2.oyuncu 3.oyuncu 4.oyuncu 5.oyuncu 6.oyuncu
İlk tur 4 1 1 1 3 1
İkinci tur 6 1 4 3

Burada ilk turda yalnız bir kez atılan sayıları atan 1. ve 5. oyuncular oyundan ayrılmış, 2. turda zar atan

oyuncular farklı sayıları attıkları için oyun sona ermiştir.

Bu durumda oyun sonundaki sıralama, 1. oyuncu– 5. oyuncu – 2. oyuncu – 4. oyuncu – 6. oyuncu – 3. oyuncu şeklinde olacaktır. Oyun sonunda oluşan durumla ilgili şunlar bilinmektedir:

        Ayça, Duru ve Emrah ilk turda oyundan ayrılmıştır.

        Burak, Ceren’in ayrıldığı turdan sonraki turda oyundan ayrılmıştır.

 

Ayça’nın ilk turda 5 sayısını attığı biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Ayça ilk turda en yüksek sayıyı atan kişi olmuştur. B) Oyun sonundaki sıralamada Ayça üçüncü olmuştur.

C) Duru ilk turda 4 sayısını atmıştır. D) Emrah ilk turda 2 sayısını atmıştır. E) Emrah ilk turda 4 sayısını atmıştır.

 

Bu bilgilere göre, oyunun ilk turuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Emrah, 5 sayısını atmıştır. B) Büyük sayıları atanlar oyundan çıkmıştır. C) Burak, 1 sayısını atmıştır.

D) Dört farklı sayı atılmıştır. E) Duru, Ceren’den daha büyük bir sayı atmıştır.

 

Bu bilgilere göre, Ceren’in ayrıldığı ikinci turla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Ceren, 6 sayısını atmıştır. B) Burak ve Fatih aynı sayıları atmıştır. C) Herkes farklı sayı atmıştır.

D) Üç kişi zar atmıştır. E) Turun sonunda bir kişi oyundan ayrılmıştır.

 

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi oyunun sonunda oluşan sıralamalardan biri olabilir?

A) Duru, Ayça, Emrah, Fatih, Ceren, Burak B) Duru, Ayça, Emrah, Ceren, Burak, Fatih

C) Emrah, Ayça, Duru, Burak, Fatih, Ceren D) Ayça, Emrah, Duru, Burak, Ceren, Fatih

E) Ayça, Fatih, Emrah, Duru, Burak, Ceren

 

Veriler dikkate alındığında ortaya şöyle bir tablo ortaya çıkar:

 

 

1.tur

 

Ayça

 

Burak

 

Ceren

 

Duru

 

Emrah

 

Fatih

 

2.tur

 

Burak

 

Ceren

 

Fatih

     
 

3.tur

 

Burak

 

Fatih

       

 

 

          Koyu yazılmış isimler kişinin o turda oyundan ayrıldığını simgeler

 

Ayça eğer 5 sayısını atmışsa üçüncü olamaz. Zarın üzerinde 1’den 6’ya kadar sayılar vardır. Ayça ilk turda 5 sayısını attıysa altı atan yoksa 1. varsa 2. olur . Yanıt B’dir.

 

23. İlk turda Ayça, Duru ve Emrah oyundan ayrılmıştır. ( herkes bir zar attıktan sonra yalnız bir kez aynı sayıyı atan kişi ya da kişiler o turda oyundan ayrılır bilgisine göre) Bu da bize 3 farklı zar attıklarını yani 3 farklı sayı olduğunu gösterir. Burak, Ceren ve Fatih’in aynı ama Ayça, Duru ve Emrah’tan farklı sayılar attığını düşünüp 4 farklı sayı atılmıştır bilgisine ulaşabiliriz. Yanıt D’dir.

 

Herkes bir zar attıktan sonra yalnız bir kez aynı sayıyı atan kişi ya da kişiler o turda oyundan ayrılır bilgisinden hareketle Ceren’in ayrıldığı turda Herkesin farklı sayı atması mümkün değildir çünkü bu durum oyunun 2. turda bitmesi anlamına gelir. Yanıt C’dir.

 

Ceren 2. turda ve 3 kişiden sonra oyundan ayrılmışsa kesin 4. dür. Ceren’in 4. verildiği tek seçenek B’dir. Ayrıca Ayça,Duru ve Emrah’ın ilk turda ayrıldığı bilgisi de verilmiştir. Yanıt B’dir

 

– 29. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

Ahmet, Burcu, Cenk, Doruk, Emre ve Fatoş bir matematik öğretmeninden haftanın farklı günlerinde özel ders almaktadırlar. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır.      Doruk, cuma günü ders almaktadır.

        Ahmet’in dersi, Cenk’in dersinden 1 gün sonradır.

        Emre’nin dersi, Burcu’nun dersinden 1 gün öncedir.

 

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Cenk’in dersi pazartesi günüdür. B) Fatoş’un dersi cumartesi günüdür.

C) Burcu’nun dersi çarşamba günüdür. D) Burcu’nun dersi Cenk’in dersinden sonraki bir gündedir.

E) Ahmet’in dersi Burcu’nun dersinden önceki bir gündedir.

 

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Ahmet’in dersi pazartesi günüdür. B) Cenk’in dersi çarşamba günüdür.

C) Fatoş’un dersi salı günüdür. D) Emre’nin dersi Cenk’in dersinden önceki bir gündedir.

E) Fatoş’un dersi Burcu’nun dersinden sonraki bir gündedir.

 

Bu bilgilere göre, dersinin perşembe günü olma olasılığı olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ahmet, Cenk B) Burcu, Ahmet C) Emre, Cenk   D) Burcu, Emre, Fatoş   E) Burcu, Cenk, Fatoş

 

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin ders aldığı gün kesin olarak bilinmektedir?

A) Fatoş B) Burcu C) Cenk    D) Emre         E) Ahmet

 

Verilen bilgilerden hareketle iki farklı tablo oluşturmamız mümkündür.

 

Pzt. Salı Çarş Perş Cuma C.tesi Paz.
 

Cenk

 

 

Ahmet

 

Emre

 

Burcu

 

Doruk

 

Fatoş

 

BOŞ

Pzt. Salı Çarş Perş Cuma C.tesi Paz.
 

Emre

 

 

Burcu

 

Cenk

 

Ahmet

 

Doruk

 

Fatoş

 

BOŞ

 

Burcu’nun dersi çarşamba günü olamaz. Burcu’nun dersi çarşamba olursa Emre’nin dersinin salı günü olduğu bilgilerden çıkar. Geriye pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri kalır. Elimizde yer alan bir diğer veri Ahmet’in dersinin Cenk’in dersinde 1 gün sonra olduğudur. Bu da çarşamba günüdür. Bu nedenle Burcu ‘nun dersi çarşamba günü olamaz . Yanıt C’dir

İki tabloya göre de Fatoş’un dersi Burcu’nun dersinden sonraki bir gündedir. Bu nedenle doğru yanıt E’dir

Tablolara göre perşembe günü dersi olma olasılığı olan kişiler Burcu ve Ahmet’tir. Yanıt B’dir.

Fatoş’tan önceki ve sonraki kişi belirtilmediği için her iki tabloda da görüldüğü üzere ders aldığı gün kesin olan kişi Fatoş’tur. Yanıt A’dır.

– 32. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

Ayşe, Betül, Can, Derya ve Erdem bir kırtasiyeden 4 kalem, 3 kalemtıraş, 2 defter ve 1 silgi almıştır. Bu alışverişle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

Her malzemeden en çok 1 tane almak koşuluyla herkes 2’şer tane almıştır.  Can kalem almamıştır.

Kalemtıraş alan herkes kalem de almıştır.   Ayşe ve Derya aynı malzemelerden almıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?A) Ayşe kalem almıştır.

B) Betül defter almıştır. C) Derya defter almıştır. D) Can silgi almıştır. E) Erdem kalemtıraş almıştır.

 

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?A) Betül kalemtıraş almıştır.

B) Derya silgi almıştır. C) Erdem defter almıştır.    D) Defter alan herkes kalem de almıştır.

E) Silgi alan kişi defter de almıştır.

 

Bu bilgilere göre, aldıkları malzemelerin neler olduğu kesin olarak bilinenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ayşe, Burcu B) Burcu, Can C) Can, Erdem   D) Ayşe, Can, Derya  E) Burcu, Derya, Erdem

 

Verilen bilgilere göre tablomuz şöyle oluşur:

 

  Kalem K.tıraş Defter Silgi
Ayşe      1      1       X      X
Betül      1          X
Can      X      X       1       1
Derya      1      1       X      X
Erdem      1          X

 

        Can kalem almamıştır.Bu durumda geriye kalan herkes bir kalem almıştır. Can hariç herkese bir kalem yazarız.

        Kalemtıraş alan herkes kalem de aldıysa Can kalemtıraş da almamıştır. Bu durumda herkes 2 farklı ürün alacağına göre Can defter ve silgi almıştır

        Ayşe ve Derya aynı malzemeleri aldıysa ve elimizde bir defter kaldıysa Ayşe ve Derya kalemtıraş almıştır.

 

Can’ın bir defter aldığı kesindir. Ayşe ve Derya’nın aynı malzemeleri aldığı bilgisine göre

Derya’nın defter alması imkansızdır çünkü defter sayısı 2’dir. Yanıt C’dir.

Tablomuzu incelediğimizde ve öncüllerden hareketle Can’ın defter ve silgi aldığı kesindir.Yani silgi alan kişi defter de almıştır. Yanıt E’dir.

 

Ayşe,Can ve Derya ‘nın aldıkları malzemelerin kesin olduğunu tabloyu incelediğimizde görürüz. Yanıt D’dir.

VE 34. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

Aşağıdaki şekilde üç lamba ve her bir lambanın düğmesine her basılışta sırasıyla hangi renkte ışık verdiği gösterilmiştir. Düğmelere basıldıkça lambaların verdiği ışığın rengi 1., 2. ve 3. basıştaki sırayla tekrarlanmaktadır.

Lambaların 1. basış, 2.basış ve 3. basışta hangi renkte yandığı ve her basışta bu sıralamanın tekrar edeceği belirtilmiştir. Lambaların renklerinin takip sırası şu şekildedir:

lamba 2.lamba 3.lamba

Sarı                Kırmızı            Mavi

Kırmızı               Mavi               Sarı

Mavi                 Sarı              Kırmızı

 

* Yukarıda lambaların 1,2, ve 3. basışlarda hangi renkte yandığı verilmiştir. 4.basışta ve takip eden basışlarda bu sıralama tekrar edecektir.

Lambalar sönük durumdayken, hepsinin kırmızı renkte ışık vermesi için her birinin düğmesine en az kaç kez basılmalıdır?

lamba 2. lamba 3. lamba 1. lamba 2. lamba 3. lamba                  1. lamba 2. lamba 3. lamba

A) 2 1               3      B)             2             4               3           C)             5             1               6

D) 3 2               1      E)             1             3               2

 

Lambalar sönük durumdayken, 1. lambanın düğmesine 6, 2. lambanın düğmesine 7 ve 3. lambanın düğmesine de 8 kez basıldığında, lambalar hangi renklerde ışık verir?

lamba 2. lamba      3. lamba

A) mavi kırmızı         sarı

B) kırmızı sarı               mavi

C) kırmızı mavi             sarı

D) mavi     sarı               kırmızı

E) sarı mavi             kırmızı

Tüm lambaların kırmızı yanması için 1.lambaya 2 , 2.lambaya 1, 3. lambaya 3 kez basmamız gerekmektedir. Yanıt A’dır.

 

1.lambaya 6 kez bastığımızda sarı, kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi sırlaması oluşur. Bu sıralamaya göre 6. lamba mavidir. 2. lambaya 7 kez bastığımızda kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi sarı, kırmızı sıralaması oluşur. 7.lamba kırmızıdır. 3.lambaya 8 kez basıldığında mavi, sarı, kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi, sarı sıralaması oluşur. 8. lamba sarıdır. Lambaların bu sayılardaki basış sonunda alacağı renkler mavi, kırmızı ve sarıdır.

Yanıt A’dır.

VE 36. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aşağıdaki şekilde bir il merkezini K, L, M, N ve P köylerine bağlayan ve köylerle aynı adı alan yollar gösterilmiştir.

Bu yollarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

   Bu yollardan yalnız 2 tanesi topraktır.   Bu yollardan 3 tanesi virajlıdır.  M ve P yolları asfalttır.

        K ve N yolları virajlıdır.       Toprak olan yollardan en az 1 tanesi virajlı değildir.

Bu bilgilere göre, hangi yolun her iki özelliği de (virajlı/virajsız; asfalt/toprak) kesin olarak bilinmektedir?

A) K B) L C) M        D) N         E) P

K yolunun asfalt olduğu biliniyorsa bu yollarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bütün asfalt yollar virajlıdır. B) M ve P yollarının ikisi de virajlı değildir.

C) L ve N yollarının özellikleri aynıdır. D) Virajlı olan bütün yollar topraktır. E) N yolu topraktır.

 

2 toprak 3 virajlı yol varsa kalan yollar 3 asfalt 2 düz yoldur. Sorudaki verileri tabloya dökelim:

      K     L    M     N     P
Tür     Asfalt   Asfalt
Şekil Virajlı     Virajlı  

 

Tablo incelendiğinde yanıt B’dir.

 

K yolu asfaltsa tablo şöyle şekillenir:

      K     L    M     N     P
Tür Asfalt Toprak Asfalt Toprak Asfalt
Şekil Virajlı Düz   Virajlı  

 

2 toprak yol olduğu için K asfaltsa L ve N kesin topraktır. Toprak yollardan en az biri düz olduğu bilgisi ışığında N ‘nin virajlı olduğunu bildiğimiz için diğer toprak yol olan L düzdür.  Yanıt E’dir

 

– 39. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aksu, Bilgin, Ceyhan, Deniz, Eren ve Fırat aileleri bir nikâh salonunu aynı haftanın farklı günleri için kiralamışlardır. Salonun kiralanma koşulları ve kiralayanlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

        Pazartesi günleri salonda nikâh töreni yapılmamaktadır.

        Salonda, bir gün içinde saat 12.00’de ve saat 20.00’de olmak üzere 2 tören yapılmaktadır.

        Salonu kiralayan bu ailelerden ikisinin nikâh töreni saat 12.00’de, dördünün nikâh töreni de saat 20.00’de yapılacaktır.

        Deniz ve Fırat ailelerinin nikâh törenleri cumartesi ve pazar günlerinde, farklı saatlerde yapılacaktır.

        Ceyhan ailesinin nikâh töreni, Bilgin ailesinin nikâh töreninin olduğu günden daha önceki bir günde yapılacaktır.

        Eren ailesinin nikâh töreni cuma günü saat 12.00’de yapılacaktır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Salı günü saat 12.00’de salon boştur. B) Çarşamba günü saat 20.00’de salon doludur.

C) Perşembe günü saat 20.00’de salon boştur. D) Cumartesi günü saat 12.00’de salon doludur.

E) Pazar günü saat 20.00’de salon doludur.

 

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Aksu ailesinin nikâh töreni, saat 12.00’de yapılacaktır. B) Ceyhan ailesinin nikâh töreni, salı günü yapılacaktır.

C) Aksu ailesinin nikâh töreni, Bilgin ailesinin nikâh töreninin yapılacağı günden daha sonraki bir günde yapılacaktır.

D) Bilgin ailesinin nikâh töreni, Eren ailesinin nikâh töreninin yapılacağı günden daha önceki bir günde yapılacaktır.

E) Deniz ailesinin nikâh töreni, Eren ailesinin nikâh töreninin yapılacağı günün ertesi gününde yapılacaktır.

I. Aksu II. Bilgin   III. Ceyhan   Nikâh töreni salı günü yapılacak aileler yukarıdakilerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III    D) II ve III           E) I, II ve III

Soruda şu bilgiler yer almaktadır:

    Salon pazartesi kullanılmamaktadır.   Gün içinde 12.00 ve 20.00 olmak üzere iki tören yapılmaktadır.

        İki tören 12.00’de, dört tören 24.00’te yapılacaktır.

        Deniz ve Fırat aileleri cumartesi ve pazar günlerinin farklı saatlerinde tören yapacaktır.

        Ceyhan ailesi Bilgin ailesinden önce tören yapacaktır.

Yukarıdaki bilgilere göre şöyle bir tablo yapabiliriz.

  Salı Çarş. Perş. Cuma C.tesi Pazar
 

12.00

       

Eren

Deniz

Fırat

 
 

20.00

Ceyhan

Aksu

Bilgin

Ceyhan

Aksu

Bilgin

    Fırat

Deniz

 

Perşembe günü saat 20.00’de tören olduğu tabloya göre kesindir. Yanıt C’dir.

Bilgin ailesinin töreni cumadan öncedir. Yanıt D’dir.

Salı günü Aksu ve Ceyhan aileleri tören düzenleyebilir. Yanıt C’dir.

– 42. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

Bir cumartesi günü Ali, Burak, Hüseyin adlı erkeklerle, Ceren, Demet, Eda, Fatma adlı kızlar sinema, tiyatro ya da maça gitme seçeneklerinden birini tercih etmiştir. Bu kişilerin tercihleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Eda sinemaya gitmiştir.               Burak, Ceren ile aynı yere gitmiştir; Demet ise onlardan farklı bir yere gitmiştir.

        Tiyatroya yalnızca iki kız gitmiştir.   İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç kişi maça gitmiştir.

                                                              

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Demet maça gitmiştir. B) Ali maça gitmiştir. C) Fatma sinemaya gitmiştir.

D) Hüseyin ve Burak maça gitmişlerdir. E) Eda ve Ceren farklı yerlere gitmişlerdir.

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Hüseyin maça gitmiştir. B) Ali sinemaya gitmiştir. C) Burak ve Ceren sinemaya gitmişlerdir.

D) Ali ve Eda farklı yerlere gitmişlerdir. E) Hüseyin ve Fatma farklı yerlere gitmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinin, nereye ve Kimlerle gittiği kesin olarak bilinmektedir?

A) Ali B) Hüseyin C) Ceren    D) Demet    E) Eda

40.-42.sorular

Verileri tablomuza işleyelim.

Kişi

Kişi

 

 

 

Ali

 

Burak

 

 

Hüseyin

 

Ceren

 

Demet

 

Eda

 

Fatma

 Gideceği Yer

 

 

 

 

Sinema / Maç

 

Maç

 

Sinema / Maç

 

Maç

 

 

Tiyatro

 

Sinema

 

Tiyatro

 

Eda ve Ceren farklı etkinliğe gittikleri için yanıt E’dir.

Burak ve Ceren maça gitmiştir. Yanıt C’dir.

Demet’in tiyatroya Fatma ile gittiği kesindir. Yanıt D’dir.

– 45. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Katılımcıların “evet” (E) ya da “hayır” (H) biçiminde yanıtladığı beş sorulu bir ankette Aylin, Barış, Cemil, Demir ve Ercan adlı kişilerin yanıtlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:

        Herkes her soruyu yanıtlamıştır.

        Aylin, üç tanesi art arda olmak üzere dört soruya H yanıtını vermiştir.

        Barış, iki tanesi art arda olmak üzere üç soruya E yanıtını vermiştir.

        Aylin ve Ercan ikinci soruya H yanıtını vermişlerdir.

        Barış, Cemil ve Demir dördüncü soruya H yanıtını vermişlerdir.

        Demir, her soruya bir öncekinden farklı yanıt vermiştir.

        Cemil, tüm sorulara aynı yanıtı vermiştir.

        Ercan, iki soruya Cemil’den farklı yanıt vermiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Ercan, üçüncü soruya E yanıtını vermiştir. B) Aylin, üçüncü soruya E yanıtını vermiştir.

C) Ercan, dördüncü soruya E yanıtını vermiştir. D) Barış, üçüncü soruya H yanıtını vermiştir.

E) Demir, ikinci soruya H yanıtını vermiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki kişinin de birinci soruya H yanıtı verdikleri kesindir?

A) Aylin ve Barış B) Aylin ve Cemil C) Barış ve Demir   D) Cemil ve Ercan   E) Demir ve Ercan

Bu bilgilere göre, Barış, ikinci, üçüncü ve beşinci sorulardan hangilerine kesinlikle E yanıtını vermiştir?

A) Yalnız ikinciye B) Yalnız üçüncüye C) Yalnız beşinciye    D) İkinci ve beşinciye   E) Üçüncü ve beşinciye

43.-45. sorular

Verileri aşağıdaki tabloya işleyelim.

Kişiler 1.soru 2.soru 3.soru 4.soru 5soru
Aylin     H H-E    H   E-H     H
Barış   E-H   E  H-E     H     E
Cemil     H   H    H     H     H
Demir     E   H    E     H     E
Ercan     H      

 

Tabloya göre Demir 2. soruya H yanıtı vermiştir.Yanıt E’dir

Aylin ve Cemil’in 1. soruya H yanıtı verdikleri kesindir. Yanıt B’dir.

Barış 2. ve 5. soruya E yanıtı vermiştir. Yanıt D’dir.

 

– 48. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ahmet, Cem, Faruk, Hasan adlı erkeklerle, Burcu, Didem, Elif, Gizem adlı kızlar bir iş yerine yaptıkları iş başvurusu üzerine, bir gün içinde sırayla mülakata çağrılmışlardır. Mülakatlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

Mülakatlar 09.00’da başlamıştır ve adaylar yarımşar saat arayla görüşmeye alınmıştır.

12.00’de öğle yemeği için ara verilmiş ve mülakatlara 13.00’te tekrar başlanmıştır.

Cem, mülakata 2. sırada girmiştir.        Hasan, mülakata 10.30’da girmiştir. Mülakata ilk giren aday erkektir.

Ahmet, mülakata Elif’ten hemen sonra ve öğleden önce girmiştir.   Burcu, mülakata öğleden sonra girmiştir.

                                                           

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Burcu, mülakata 7. sırada girmiştir. B) Gizem, mülakata 8. sırada girmiştir.

C) Hasan, mülakata Elif’ten hemen önce girmiştir. D) Ahmet, mülakata Burcu’dan hemen önce girmiştir.

E) Didem, mülakata Cem’den hemen sonra girmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?A) Didem, mülakata öğleden sonra girmiştir.

B) Elif, mülakata öğleden önce girmiştir. C) Gizem, mülakata 10.00’da girmiştir.

D) Ahmet, mülakata 11.30’da girmiştir. E) Faruk, mülakata 13.00’te girmiştir.

 

Aşağıdakilerin hangisinden sonra kimin mülakata girdiği kesin olarak bilinmektedir?

A) Ahmet B) Cem C) Didem     D) Faruk         E) Gizem

Verilere göre tablomuzu oluşturalım.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.00

 

9.30

 

10.00

 

10.30

 

11.00

 

11.30

 

13.00

 

13.30

Faruk Cem   Hasan Elif Ahmet    

 

        Cem ve Hasan’ın yerleri kesindir.

        Ahmet mülakata Elif’ten sonra ve öğleden önce girmişse Elif 11.00, Ahmet ise 11.30’da mülakata girmiştir.

        Mülakata ilk giren aday erkekse kalan Faruk olduğu için bu aday Faruk’tur.

46. Hasan mülakata Elif’ten önce girmiştir.Yanıt C’dir.

Faruk mülakata ilk sırada girmiştir.Yanıt E’dir.

Faruk’tan sonra mülakata Cem’in girdiği kesindir. Yanıt D’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba

2019 Kpss Yolculuğunda sana eşlik edecek olan 2019 Kpss Güncel Bilgiler Soruları adlı uygulamamızı kullanmanı şiddetle tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki linke tıklayarak hemen telefonuna indirebilirsin.

İndir