Loading...
Uncategorized

Kpss 2019 Tarih Soruları Cevapları

2019 KPSS Tarih soruları

1. Güneş bayrak, gökyüzü çadır – Cihan hâkimiyeti

2. Uygurlarla ilgili olmayan- Manas destanı

3. Anadolu Selçuklu sorusu – Haçlı Seferleri ve kervansaray (II ve III)

4. Osmanlı ordusu sorusu – Yeniçeri ordusuna Türklerin alımının sağlanması

5. Miri topraklarla ilgisi olmayan – Özel mülkiyetin geliştirilmesi

6. Osmanlıda kadınların ticarî hayatta olduğunu gösteren unsur – Hareme ziynet eşyası ve kıyafet satışı yapmak (Yalnız II)

7. Batılılaşma ilk kez – Lale Devri

8. İlk daimî elçilik- Londra

9. II. Mahmut döneminde idarî teşkilatlanma – Heyeti Vükelânın oluşturulması

10. Osmanlıda İslamcılık fikri yayın organı – Sebilürreşad

11. Wilson ilkelerine göre azınlıkların ve Müslümanların tezi – Nüfus

12. Medine Müdafası komutanı – Fahreddin Paşa

13. Mustafa Kemal’in sineimillete dönmesi – Erzurum Kongresi hazırlık sürecinde

14. Sivas kongresi ile ilgili olmayan – Bolşevik propagandası

15. Ali Rıza Paşa hükümetinin şartlarından biri değildir – ülkeyi birlikte yönetmek

16. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yaşandığı yerin adı – Dumlupınar

17. Lozan Görüşmelerinin kesintiye uğradığı zamanda yaşanan iç politik gelişme – TBMM seçimlerinin yenilenmesi

18. İzmir İktisat Kongresi sorusu – Yerli malı kullanımı

19. Atatük Dönemi eğitim alanı çalışmalarından biri olmayan – Türk Ocaklarının kurulması

20. Rauf Orbay’ın önerisiyle 1935’e kadar Hâkimiyet Bayramı olarak kutlanan – Saltanatın kaldırılması

21. SSCB’nin Soğuk Savaş Dönemi çalışmalarından değildir – Türk Cumhuriyetlerine bağımsızlık tanıması

22. DP Dönemi’nde ABD modeli kurulan üniversite – ODTÜ

23. İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain’le özdeşleşen politika – Yatıştırma

24. Seyit Onbaşının batırdığı gemi – Ocean

25. Milli Mücadele’de İnebolu ile başlayan ikmal yolunun adı – İstiklâl Yolu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba

2020 Kpss Yolculuğunda sana eşlik edecek olan 2020 Kpss Güncel Bilgiler Soruları adlı uygulamamızı kullanmanı şiddetle tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki linke tıklayarak hemen telefonuna indirebilirsin.

İndir