Loading...
Uncategorized

Kpss 2019 Genel Kültür (Tarih, Vatandaşlık, Coğrafya, Güncel Bilgiler) Soruları Cevapları

Fatih sondaj gemisi çıkmıştı
Siyasi partiler % kaç barajını aşarsa Meclis’e girer cevabı %10
bakü tiflis ceyhan gaz hattı olacak(Yanlis kardes petrol hatti o)
Tarihi eser ile İl eşleştirmesi Hattuşaş-Yozgat yanlıştı
Defnegillerden Amerikan armudu olarakta bilinen meyve: Avokao
buyuk taaruz savasi ismi dumlupinar
Hatırladıklarım:
%5
Nüfus müdürlüğü
Yavuz
Görevden uzaklaştırma
Ejder meyvesi de çıkmıştı Türkiye de yabani armut olarak bilinir
Kadınların ticarete katılmasında mehir hariç diğer 2 öncül olacaktı
Ortadoğu teknik üniversitesi

Yavuz
Sovyetler Türki cumhuriyetlere bağımsızlık
Tungsten ,volfram
Sovyetler Türki cumhuriyetlere bağımsızlık

Meyve avakado

İstiklal yolu inebolu

Rauf Orbay saltanatın kaldırılmasından sonra milli hakimiyet bayramı

Mehir hariç ilk iki madde kadınların sosyal hayata katılımı
Azınlıklar paris barış konferansı nüfus
Dumlupınar
İslamcı gazete sebiülreşad
Köy 2000

Yüzde 5

Bireysel başvuru anayasa mahkemesi

Sebilürreşat

İsim değiştirmek mahkeme

Miri arazi özel mülkiyet yaygınlaşması

Fahreddin paşa

Yatıştırma politikası

Heyeti vükela merkezi idarede değişiklik

Uygurlarla ilgili sorunun cevabını hatırlamıyorum

2019 KPSS Tarih soruları

1. Güneş bayrak, gökyüzü çadır – Cihan hâkimiyeti

2. Uygurlarla ilgili olmayan- Manas destanı

3. Anadolu Selçuklu sorusu – Haçlı Seferleri ve kervansaray (II ve III)

4. Osmanlı ordusu sorusu – Yeniçeri ordusuna Türklerin alımının sağlanması

5. Miri topraklarla ilgisi olmayan – Özel mülkiyetin geliştirilmesi

6. Osmanlıda kadınların ticarî hayatta olduğunu gösteren unsur – Hareme ziynet eşyası ve kıyafet satışı yapmak (Yalnız II)

7. Batılılaşma ilk kez – Lale Devri

8. İlk daimî elçilik- Londra

9. II. Mahmut döneminde idarî teşkilatlanma – Heyeti Vükelânın oluşturulması

10. Osmanlıda İslamcılık fikri yayın organı – Sebilürreşad

11. Wilson ilkelerine göre azınlıkların ve Müslümanların tezi – Nüfus

12. Medine Müdafası komutanı – Fahreddin Paşa

13. Mustafa Kemal’in sineimillete dönmesi – Erzurum Kongresi hazırlık sürecinde

14. Sivas kongresi ile ilgili olmayan – Bolşevik propagandası

15. Ali Rıza Paşa hükümetinin şartlarından biri değildir – ülkeyi birlikte yönetmek

16. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yaşandığı yerin adı – Dumlupınar

17. Lozan Görüşmelerinin kesintiye uğradığı zamanda yaşanan iç politik gelişme – TBMM seçimlerinin yenilenmesi

18. İzmir İktisat Kongresi sorusu – Yerli malı kullanımı

19. Atatük Dönemi eğitim alanı çalışmalarından biri olmayan – Türk Ocaklarının kurulması

20. Rauf Orbay’ın önerisiyle 1935’e kadar Hâkimiyet Bayramı olarak kutlanan – Saltanatın kaldırılması

21. SSCB’nin Soğuk Savaş Dönemi çalışmalarından değildir – Türk Cumhuriyetlerine bağımsızlık tanıması

22. DP Dönemi’nde ABD modeli kurulan üniversite – ODTÜ

23. İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain’le özdeşleşen politika – Yatıştırma

24. Seyit Onbaşının batırdığı gemi – Ocean

25. Milli Mücadele’de İnebolu ile başlayan ikmal yolunun adı – İstiklâl Yolu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba

2020 Kpss Yolculuğunda sana eşlik edecek olan 2020 Kpss Güncel Bilgiler Soruları adlı uygulamamızı kullanmanı şiddetle tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki linke tıklayarak hemen telefonuna indirebilirsin.

İndir