Loading...
2019 Kpss2020 KpssGenelGenel Kültür

Dünya ve Türk Edebiyatında İlkler

Dünya ve Türk Edebiyatında İlkler

Türk Edebiyatında İlkler

İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Batılı tarzda uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu

İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik

İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

İlk resmi Türkçe gazete: Takvim–i Vakayi

İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis

İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah

İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

İlk özel gazete: Şinasi ile Agah Efendi / Tercüman-ı Ahval

İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan / Sahra

İlk şiir çevirisini yapan: Şinasî

İlk makaleyi yazan: Şinasî

Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan: Şinasi

İlk Türk gazeteci: Şinasi

Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: Abdülhamit Hak Tarhan / Eşber

Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A. Hamit Tarhan / Nesteren

İlk bibliyografya: Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun

İlk hatıra kitabı: Babürşah / Babürname

İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai

İlk tezkire: Ali Şir Nevai / Mecalisün Nefais

İlk şiir antolojisi: Ziya Paşa / Harabat

İlk atasözleri kitabı: Şinasi / Durub-i Emsal-ı Osmaniye

İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap

İlk hikaye kitabı: A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

 İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim

İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

İlk siyasetname: Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig

Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig

İlk didaktik şiir örneğimiz: Kutadgu Bilig

Aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig

İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya Uşaklıgil

Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul

İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)

İlk seyahatname: Seydi Ali Reis / Miratül Memalik

İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan Yahut Silistre

Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Teyfik Fikret

Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki

İlk natüralist eserimizin yazarı: Nabizade Nazım / Zehra

Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim

İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamusul Alam

İlk sözlüğümüz: Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk

İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki

İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)

Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem

Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul

Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin

Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit Tarhan / Validem

İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi

Tekke şiirinin kurucusu: Ahmet Yesevi

İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı

Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal

Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım

Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Halide Edip Adıvar / Ateşten Gömlek

İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa

İlk divan şairi: Hoca Dehhani

Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen: Refik Halit Karay

En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

Dünya Edebiyatında İlkler

İlk Modern Roman: Cervantes / Donkişot

İlk Tahlil Romanı örneği:  Madam Dö La Fayet’in / Prenses Dö Klev

Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio / Decameron

Deneme türünün kurucusu: Montaigne

Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı

Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

İlk mizah dergisi: Diyojen / Teodor Kasap

Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristophanes

Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba

2019 Kpss Yolculuğunda sana eşlik edecek olan 2019 Kpss Güncel Bilgiler Soruları adlı uygulamamızı kullanmanı şiddetle tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki linke tıklayarak hemen telefonuna indirebilirsin.

İndir